Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

Dodatek energetyczny

1. Podstawa prawna Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.).Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm.).Ustawa z dnia 14 [...]

Dodatek mieszkaniowy

I. Podstawa Prawna:Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późn. [...]

metryczka