Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

I. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.).Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. [...]

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)

I. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.). Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z [...]

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne I. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.). Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Świadczenie rodzicielskie

I. PODSTAWA PRAWNAUstawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.). Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z [...]

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy I. PODSTAWA PRAWNAUstawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.). Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

metryczka