Świadczenia wychowawcze

Świadczenia wychowawcze

Informacja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie informuje, że w okresie zasiłkowym 2019/2021 wypłata świadczeń wychowawczych (500+) następować będzie do dnia 28-go każdego m-ca, za dany miesiąc.  [...]

Zmiany w programie 500 plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie informuje, iż w związku z podpisaniem przez Prezydenta nowelizacji ustawy, prawo do świadczenia będą miały wszystkie dzieci do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochody rodziny.Wnioski na [...]

Świadczenia wychowawcze

Świadczenia wychowawcze I. Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.).Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 [...]

metryczka