Strona główna

Strona główna


KOMUNIKAT
W związku z sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa, bardzo prosimy naszych klientów o rozważenie, czy ich sprawa wymaga osobistej obecności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie.
Jeżeli nie, to zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

1. Kierownik GOPS - 535 031 846, gops@lisewo.com
2. Pomoc społeczna -  730 729 835, gops@lisewo.com
3. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze - 535 031 814, rodzinne@lisewo.com
4. Ochrona zdrowia ludności - 519 118 292, usc@lisewo.com

tel. stacjonarny 56 676 85 10
 

Informujemy również, iż w przypadku urodzenia się dziecka, wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka tzw. "becikowe" można złożyć w ciągu 12-mcy od urodzenia się dziecka, natomiast wniosek o św. wychowawcze tzw 500 + w ciągu 3 m-cy od urodzenia się dziecka.


Przypominamy, że wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka można składać w formie elektronicznej poprzez platformę e-PUAP, bankowość elektroniczną, ZUS PUE.

Wnioski do pobrania:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie

ul. Toruńska 15, 86-230 Lisewo

pow. chełmiński, woj. kujawsko - pomorskie
 
tel/fax: 56 676-85-10

e-mail:
gops@lisewo.com

Godziny pracy:
poniedziałek: 7:30 - 15:15
wtorek: 7:30 - 16:30
środa 7:30 - 15:15
czwartek: 7:30 - 15:15
piątek: 7:30 - 15:15NIP: 875 14 34 453           REGON: 871567910

Identyfikator podziału terytorialnego dla Gminy Lisewo: 0404042


Szanowni Państwo !

Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

BIP  Ustawa o dostępie do informacji publicznej (143kB)Klauzula informacyjna
ogólna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
 
 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Toruńska 15, 86-230 Lisewo, e-mailowo: gops@lisewo.com, telefonicznie 56 676 85 10.

 2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod.gops@lisewo.com

 3. Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c   RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.

 4. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
   
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

 6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
   
 7. Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.

 8. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Administrator
Kierownik GOPS
/-/ Monika Kowal

KLAUZULA ZGODY 
na obsługę korespondencji się przy użyciu elektronicznych środków komunikacji

Kontaktując się z nami wypełniając formatkę kontaktową (formularz kontaktowy) lub wysyłając do nas wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:
 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Toruńska 15, 86-230 Lisewo, e-mailowo: gops@lisewo.com, telefonicznie 56 676 85 10.

 2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod.gops@lisewo.com

 3. Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji z  administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa, umowy lub Twojej zgody.

 4. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne. Jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

 6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 7. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

 8. W przypadku, gdy nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Ciebie sprawy i informować o niej drogą elektroniczną.

 9. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Administrator
Kierownik GOPS
/-/ Monika Kowal

metryczka


Wytworzył: Jan Adminowicz (22 maja 2018)
Opublikował: Jan Adminowicz (22 maja 2018, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (25 listopada 2020, 21:21:44)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5013