GOPS w Lisewie dla niesłyszących
Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie.

Podczas wizyty załatwisz sprawy związane z pomocą finansową i opiekuńczą dla twojej rodziny oraz poszukasz pomocy w rozwiązaniu wybranych problemów.

Uzyskasz świadczenia związane z dopłatą do czynszu, urodzeniem i posiadaniem dziecka oraz posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności swoim lub członka rodziny.

Złożysz wniosek o kartę dużej rodziny oraz o świadczenia alimentacyjne.

Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (zwana „osobą uprawnioną”) ma prawo do:
 • skorzystania z usług tłumacza języka migowego,

 • załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej,

 • kontaktu z urzędem za pomocą udostępnionych usług pozwalających na komunikowanie się.

Środki wspierające komunikowanie się


W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się:
 • poczta elektroniczna – gops@lisewo.com
 • elektroniczna skrzynka podawcza - www.epuap.gov.pl
 • telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie – tel. 56 676 85 10

Tłumacz języka migowego

Osoba uprawniona ma prawo skorzystać z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

W tym celu na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem osoba zainteresowana pomocą tłumacza powinna zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa tłumacza przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

Jak dokonać zgłoszenia?

Aby skorzystać z usług należy co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem wypełnić formularz zgłoszeniowy i po wypełnieniu odesłać jedną z wybranych metod:

 • pisemnie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Toruńska 15, 86-230 Lisewo

 • telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie – tel. 56 676 85 10

 • pocztą elektroniczną – e-mail: gops@lisewo.com

 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - www.epuap.gov.pl

 • lub dostarczyć osobiście – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Toruńska 15, 86-230 Lisewo

Załatwianie sprawy przy pomocy osoby przybranej

Osoba uprawniona w celu komunikowania się z urzędem może korzystać z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu porozumiewania się w załatwieniu spraw w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie.

metryczka


Wytworzył: Monika Kowal (14 października 2020)
Opublikował: Michał Lewandowski (14 października 2020, 20:02:46)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (15 października 2020, 15:04:03)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 106