W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Ogłoszenie o pracy

XML

Treść

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie informuje, że poszukuje kandydata na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie:

Asystent rodziny

wymiar etatu: 0,5  etatu

na podstawie : umowy o pracę w zadaniowym systemie czasu pracy lub równoważnej umowy zlecenie.

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub

2) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi, rodziną lub

3) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

4) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest  zawieszona ani ograniczona;

5) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny  -  w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

6) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

2. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe - na stanowisku tożsamym lub podobnym;

2) znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy - kodeks rodzinny i opiekuńczy.

3) umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy, podejmowania decyzji i zdolności ponoszenia odpowiedzialności z tytułu podjętych decyzji;

4) rzetelność, dokładność, systematyczność, komunikatywność;

5) dyspozycyjność;

6) nieposzlakowana opinia.

7) Prawo jazdy kat. B

8) Posiadanie/użytkowanie samochodu osobowego.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną i jego realizacja

2) Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi

3) Wspieranie aktywności społecznej rodzin.

4) Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

5) Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej.

6) Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców.

7) Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoaktywnych.

8) Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.

9) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.

10) Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku.

11) Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.

12) Sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach.

13) Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, zespołem interdyscyplinarnym.

14) Realizacja zadań wynikających z Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860 z późn. zm.)

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie, ul. Toruńska 15, 86 – 230 Lisewo, tel. 56 676 85 10.