W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

8/2021

XML

Treść

Szczegóły
zarządzenie nr 8/2021

wydane przez KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LISEWIE

z dnia 2021-07-20

w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji i ochrony danych oraz polityki zarządzania systemem informatycznym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie

Na podstawie art. 24 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO oraz § 20 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz mminimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2247 z późn.zm.) zarządzam,
co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania:

1) Politykę bezpieczeństwa informacji i ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) Politykę zarządzania systemem informatycznym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie do zapoznania się z politykami, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia oraz ich stosowania.

§ 3. 1. Wdrożenie i nadzór nad realizacją postanowień Polityki bezpieczeństwa informacji i ochrony danych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie powierzam Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

2. Wdrożenie i nadzór nad realizacją postanowień Polityki zarządzania systemem informatycznym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie powierzam - Informatykowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 9/2018 Kierownika GOPS w Lisewie z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia polityki ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie, zmienione Zarządzeniem Nr 6A/2019 Kierownika GOPS w Lisewie z dnia 3 września 2018 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie
Monika Kowal