W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

8/2020

XML

Treść

ZARZĄDZENIE NR 8/2020 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LISEWIE

z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych zawartych w komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. U. Min. Fin. Nr 15, poz. 84) powołuję:

§ 1. Zespół roboczy do spraw kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie, zwany dalej „Zespołem”, w składzie:

1) Pani Aleksandra Urbańska - Inspektor ds. funduszu alimentacyjnegio i świadczeń społecznych - Przewodniczący Zespołu - koordynator ds. kontroli zarządczej

2) Pani Lena Kruczek - straszy pracownik socjalny – członek zespołu,

3) Pani Anna Santarek - Inspektor. ds. świadczeń rodainnych – członek zespołu,

§ 2. Zadaniem Zespołu jest:

1) Wspieranie Kierownika GOPS w zakresie realizacji kontroli zarządczej według standardów określonych w komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. U. Min. Fin. Nr 15, poz. 84)

2) Gromadzenie niezbędnych danych do oceny systemu kontroli zarządczej oraz przedstawianie Kierownikowi, informacji na temat stanu kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie.

1) Dokonywanie przeglądu funkcjonujących regulacji wewnętrznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie w poszczególnych obszarach działalności, pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej.

2) Przedstawianie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności GOPS, w tym informacji o konieczności zaktualizowania bądź udoskonalenia procedur, a także o potrzebie wprowadzenia innych lub dodatkowych mechanizmów kontroli.

3) Doskonalenie zasad realizacji i koordynacji kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie, w tym: a.określanie zasady opracowania rocznego planu działalności oraz sprawozdania z jego wykonania, uwzględniając elementy kontroli zarządczej; b.opracowywanie, na podstawie informacji otrzymanych od osób odpowiedzialnych za realizację zadań ujętych w planie działalności, sprawozdania z wykonania rocznego planu działalności w terminie określonym w dokumentach normatywnych; c.informowanie o dokumentach o stanie kontroli zarządczej; d.wypracowywanie systemu zarządzania ryzykiem oraz samooceny kontroli zarządczej jako narzędzi służących sprawowaniu kontroli zarządczej; e.określenie roli audytu wewnętrznego w systemie kontroli zarządczej; f.ustalanie sposobu monitorowania i udoskonalania systemu kontroli zarządczej.

4) Analizowanie wyników audytów, kontroli wewnętrznych i zewnętrznych pod kątem zapewnienia standardów kontroli zarządczej.

5) Wykorzystywanie, w celu sprawowania kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie, w szczególności: a.wyników audytów wewnętrznych; b.wyników kontroli realizowanych zgodnie z ustawą o kontroli w administracji rządowej; c.wyników kontroli zewnętrznych; d.wyników samooceny kontroli zarządczej; e.wniosków z analizy procesu zarządzania ryzykiem oraz innych.

§ 3. Zadaniem Przewodniczącego Zespołu jest:

1) Kierowanie pracami Zespołu oraz nadzorowanie realizacji zadań określonych w § 2.

2) Monitorowanie skuteczność przyjętego systemu kontroli zarządczej oraz przedstawianie Kierownikowi wyników prac Zespołu oraz propozycji działań niezbędnych do wyeliminowania słabości systemu.

3) Zwoływanie posiedzeń Zespołu.

§ 3. Zadaniem wszystkich pracowników jest:

1) Udzielanie Zespołowi wszelkiej pomocy w wykonywaniu czynności określonych niniejszym zarządzeniem.

2) Na wniosek Przewodniczącego Zespołu, opracowywanie dokumentacji i materiałów niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

3) Uczestniczenie w posiedzeniach Zespołu.

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lisewie Monika Kowal

Załączniki