W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

1/2020

XML

Treść

Szczegóły

zarządzenie nr 1/2020

wydane przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie

z dnia

w sprawiepowołania osób pełniących funkcję koordynatorów oraz zespołu do spraw dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie

Na podstawie § 7 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie przyjętego Uchwałą nr III/22/2018 z dnia 20.12.2018 r. oraz art. 14 i 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020, poz. 1062) zarządzam:

§ 1. 1 Powołać zespół roboczy ds. dostępności w następującym składzie:
1) Koordynator ds. dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej – Pan Michał Lewandowski,
2) Koordynator ds. dostępności architektonicznej - Pani Marika Stafiej,
2. Do zadań koordynatorów ds. dostępności, wchodzących w skład powyższego zespołu roboczego należy w szczególności:
1) wykonanie inwentaryzacji obiektów budowalnych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności,
2) identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
3) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
4) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie,
5) monitorowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
6) prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego,
7) przedstawienie Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.
3. Zobowiązuje się pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie do udzielania

niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatorom w zakresie realizacji zadań,

§ 2. Koordynatorzy w zakresie realizowanych zadań, o których mowa w § 1 ust. 2 podlegają Kierownikowi Ośrodka.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorom wchodzącym w skład zespołu roboczego ds. dostępności.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie
Monika Kowal
Do pobrania:

Załączniki