W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

5/2020

XML

Treść

Szczegóły

zarządzenie nr5/2020

wydane przez KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LISEWIE

z dnia

w sprawieodwołania i powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) i art 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Odwołuję z dniem 31 grudnia 2020 r. z funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie Panią Aleksandrę Urbańską.
§ 2. Powołuję z dniem 1 stycznia 2021 r. Pana Wiesława Wernerowicza na Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie.
§ 3. Zakres czynności dla inspektora danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Traci moc zarządzenie nr 6/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie odwołania i powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2021 roku.
Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lisewie
Monika Kowal
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2020
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie
z dnia 28 grudnia 2020 r.
Zakres czynności Inspektora ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie.
1) Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
2) Monitorowanie przestrzegania w/w rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityki Ochrony Danych lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków;
3) Działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
4) Udzielanie administratorowi, podmiotom przetwarzającym oraz pracownikom zaleceń, co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia;
5) Współpraca z organem nadzorczym;
6) Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
7) Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, które mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO;
8) W imieniu administratora i podmiotu przetwarzającego prowadzi rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora;
9) Inne zadania określone przepisami prawa, wewnętrznymi aktami wydanymi przez Administratora związane z ochroną danych osobowych.
Do pobrania:

Załączniki