W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

3/2020

XML

Treść

Szczegóły

zarządzenie nr3/2020

wydane przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie

z dnia

w sprawiewprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie

§ 1. 1. W Regulaminie Organizacyjnym, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 4/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie z dnia 26 lutego 2019 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 9/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie z dnia 26 lutego 2019 r. wprowadzam następujące zmiany:
1) Rozdział 3 § 11 otrzymuje brzmienie: "Pracownicy Ośrodka w wykonywaniu swoich obowiązków i realizowaniu powierzonych zadań działają na podstawie obowiązujących przepisów prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania i ponoszą w tym zakresie odpowiedzialność."
2) Rozdział 4 § 13 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Prowadzenie postępowań, wydawanie decyzji i zaświadczeń w sprawach z zakresu:
a) pomocy społecznej,
b) świadczeń rodzinnych,
c) zasiłku dla opiekuna,
d) funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
e) świadczenia wychowawczego,
f) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
g) przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
h) dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
i) ubezpieczenia zdrowotnego ze środków publicznych,
j) wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w sprawach o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”,
k) Karty Dużej Rodziny i innych wynikających z przepisów prawa i przekazanych do kompetencji jednostki”,
3) Rozdział 4 § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Do zadań pracowników komórki ds. świadczeń społecznych należy prowadzenie zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej, m.in. czynności z zakresu realizacji Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - zadania zlecone tą ustawą obejmują na stanowisku Inspektora - 0,50 etatu, do zadań pracowników komórki należy: 1) Prowadzenie postępowań w sprawach:
a) świadczeń rodzinnych,
b) świadczeń o których mowa w art. 10 Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
c) zasiłku dla opiekuna,
d) świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
e) dłużników alimentacyjnych,
f) karty dużej rodziny,
g) świadczeń wychowawczych,
h) świadczenia dobry start,
i) wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w sprawach o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, oraz przygotowywanie i sporządzanie projektów decyzji, informacji i zaświadczeń w tych sprawach."
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie
Monika Kowal
Do pobrania:

Załączniki