W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

12/2022

XML

Treść

ZARZĄDZENIE NR 12/2022 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LISEWIE

z dnia 7 listopada 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 16/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. W okresie od 07 listopada 2022 roku do 15 stycznia 2023 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie zostanie przeprowadzona okresowa inwentaryzacja składników majątkowych, wg stanu na dzień 31.12.2022 roku.

2. Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury.

§ 2. 1. Powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:

1) Aleksandra Urbańska - przewodnicząca komisji

2) Monika Marszałek - członek

3) Lena Kruczek - członek

4) Karolina Poznańska - członek

2. Pracą komisji kieruje Przewodniczący.

§ 3. 1. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona poprzez:

1) Spis z natury polegający na zliczeniu, oglądzie rzeczowym składników majątku i porównaniu stanu realnego ze stanem ewidencyjnym oraz na wycenie różnic inwentaryzacyjnych. Spisowi z natury podlegają:

a) gotówka w kasie, także czeki obce i weksle obce

b) środki trwałe znajdujące sie na terenie jednostki,

c) składniki aktywów będące własnością innych jednostek, powierzonych do przechowania lub używania.

2) Uzgodnienia z bankami i kontrahentami należności oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów drogą potwierdzenia zgodności ich stanu wykazywanego w księgach jednostki oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic. Uzgodnienie stanu dotyczy:

a) aktywów finansowych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki,

b) należności od kontrahentów,

c) wartości powierzonych innym jednostkom własnych składników aktywów, potwierdzenie powinno dokonać się w drodze pisemnej i powinno dotyczyć: nazwy i rodzaju składnika, jego ilości, ceny jednostkowej i wartości bilansowej.

3) Porównanie danych zapisanych w księgach jednostki z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników. Forma ta dotyczy:

a) wartości niematerialnych i prawnych

b) środków trwałych w budowie,

c) środków pieniężnych w drodze,

d) należności spornych, wątpliwych, należności i zobowiązań wobec pracowników,

e) funduszy własnych i funduszy specjalnych,

§ 4. Osoby powołane na członków kimisji inwentaryzacyjnej ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia spisu z natury.

§ 5. Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych; według kompetencji odpowiadają:
- Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej,
- Księgowa,

§ 6. Wynik inwentaryzacji (rozpatrzenie oraz rozliczenie nadwyżki i niedoboru zatwierdzone przez kierownika jednostki) powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

§ 7. Przyjmuje się Plan inwentaryzacji 2022 – załącznik nr 1 oraz Harmonogram i terminarz inwentaryzacji na 2022 rok – załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Kierownik Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Lisewie Monika Kowal

Załączniki