W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Zespół Interdyscyplinarny

XML

Treść

Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt. Obecny Zespół został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Lisewo Nr 54/2023 z dnia 13.09.2023 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Lisewo.
Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LVII/372/2023 Rady Gminy w Lisewie z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej, zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Lisewo.

§ 2. Na członków Zespołu Interdyscyplinarnego powołuję:

1) Panią Monikę Kowal – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie;

2) Pana Piotra Rączkowiaka – dzielnicowego Posterunku Policji w Lisewie;

3) Panią Monikę Marszałek – pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie;

4) Panią Lenę Kruczek – pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie;

5) Panią Karolinę Poznańską – pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie;

6) Panią Aleksandrę Przeperską – pedagoga w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lisewie;

7) Panią Annę Szcząchor - pedagoga w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lisewie, członka Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

8) Panią Małgorzatę Zabłocką – pedagoga w Szkole Podstawowej w Krusinie:

9) Panią Iwonę Behnke – pielęgniarkę w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Lisewie,

10) Pana Grzegorza Mazelę – kuratora zawodowego Sądu Rejonowego w Chełmnie;

11) Pana Rafała Szkudlarka – kuratora zawodowego Sądu Rejonowego w Chełmnie;

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie;

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 19/2023 r. Wójta Gminy Lisewo z dnia 22.03.2023 r. sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lisewo

Jakub Kochowicz
Plakat informacyjny Gmina Lisewo bez przemocy