W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Zaświadczenia do programu "Czyste powietrze"

XML

Treść

 

Zaświadczenie do programu "Czyste powietrze"
 
W związku z ustawą z dnia 14 sierpnia 2020r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020r.,poz 1565) tut. Ośrodek od dnia 12 października 2020 r. wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego, miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej dla osób, które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania w programie „Czyste powietrze”
I. Podstawa prawna:
 

 Ustawa Prawo ochrony środowiska art. 411 ust. 10g-10s (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 i 1378)
· Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. Z 2020, poz. 1713)
· Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 poz.111)
·Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256)
·Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
 

II. Załączniki do procedury
 

1. Klauzura RODO - Klauzula informacyjna
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia - Wniosek o wydanie zaświadczenia
 

III. Wymagane dokumenty
 

1.    Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach dla wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”;
2.    Oświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętych w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku lub w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku; (oświadczenie stanowi integralną część wniosku – część III);
3.    Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku poprzednim (oświadczenie stanowi integralną część wniosku – część IV);
4.    Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu z roku poprzedniego z działalności gospodarczej osób, które rozliczały się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym zawierające informacje odpowiednio o:
·        formie opłacanego podatku,
·        wysokości przychodu,
·        stawce podatku,

·        wysokości opłaconego podatku
IV. Kryterium oceny dochodów
 
Dochodem przypadającym na jednego członka danego gospodarstwa domowego jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 stawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020r. poz.111 ze zm.).
V. Sposób załatwienia sprawy
 

·  weryfikacja kompletności złożonego wniosku;
· ustalenie wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na podstawie dochodów osiągniętych w:
a) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku,
b) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku;
· W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez GOPS informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.
 
VI. Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
VII. Opłaty
 
Wniosek wolny od opłat skarbowych
VIII. Miejsce załatwienia sprawy
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie
ul. Toruńska 15

86-230 Lisewo

tel. 56 676 85 10
Czynne w godzinach:
Poniedziałek, środa, czwartek, piątek  7.30 – 15.15

Wtorek  7.30 – 16.30
Skrytka epuap - /GOPSLisewo/domyslna

Załączniki